Aanvraag bouwvergunning

Indien uw bouwwens niet voldoet aan het vergunningsvrij bouwen, dient u een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente waar u uw (ver)bouw wilt realiseren.

De gemeente vereist in deze een uitwerking van uw bouwwens om deze te kunnen toetsen aan ruimtelijke ordening (ligging van uw perceel en nieuw te bouwen bouwwerk), welstand (uiterlijk van het bouwwerk) en/of bouwbesluit. (bouwtechnische uitwerking).


In de eerste plaats kunnen wij u helpen met het beoordelen of u daadwerkelijk een vergunning nodig heeft. We kunnen uw bouwplan toetsen aan het huidige bestemmingsplan (bouwregelgeving met wat is toegestaan op uw perceel), maar ook via een digitaal Omgevingsloket is aan de hand van een in te vullen vragenlijst na te gaan of u inderdaad een vergunning nodig heeft.


Belangrijk om te weten is dat voor de aanvraag van de omgevingsvergunning niet alleen de vergunning voor het aspect 'Bouwen' aangevraagd dient te worden, maar ook eventueel andere benodigde vergunningen als sloopvergunning. (zie 'Procedure Aanvraag Omgevingsvergunning')

 

Nadat duidelijk is geworden dat er inderdaad een bouwvergunning noodzakelijk is, kunnen wij voor u de benodigde bouwtekeningen maken (zie 'Bouwtekening') en de gehele omgevingsvergunning voor u verzorgen. Ook begeleiden wij u met eventueel benodigde rapporten die niet binnen onze diensten vallen, maar die wél vanuit de gemeente noodzakelijk zijn.

Hiervoor moet u denken aan constructieve berekeningen en energieprestatieberekeningen, maar ook aan een eventueel benodigd asbestinventarisatie, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar flora en fauna en waterschapsonderzoek. Wij verzorgen de aanvragen hiervoor en onderhouden de contacten. De opdrachten aan de externe bureaus die deze berekeningen en/of onderzoeken uitvoeren worden dus in opdracht van u door ons aangevraagd en begeleid.

Producten en Diensten:

Inclusief hetgeen hierboven omschreven kunnen wij de volgende aspecten met betrekking tot een bouwaanvraag voor u verzorgen:

  • Toetsing van uw bouwplan aan de regelgeving; het bouwbesluit en het geldende bestemmingsplan;

  • Het aanvragen de omgevingsvergunning (bouwvergunning, sloopvergunning e.d.);

  • Het maken van de benodigde bouwtekeningen voor de vergunningaanvraag;

  • Aanvragen en beoordelen van offertes en externe onderzoeken;

  • Het behartigen van uw belangen voor het verkrijgen van een vergunning;

  • Overleg en afstemming met diverse partijen als gemeente, constructeur, installateur, brandweer en overige externe partijen.