Bouwtekening

'Een goede bouwtekening bespaart u geld en voorkomt bovendien onnodige en vaak vervelende discussie over de uit te voeren werkzaamheden!'

Indien u een bouwvergunning nodigt heeft, ontkomt u niet aan het laten maken van een goede bouwtekening. De gemeente vereist in deze een uitwerking van uw bouwwens om deze te kunnen toetsen aan ruimtelijke ordening (ligging van uw perceel en nieuw te bouwen bouwwerk), welstand (uiterlijk van het bouwwerk) en/of bouwbesluit. (bouwtechnische uitwerking). Echter ook als het gaat om een vergunningsvrije bouw (diverse aan- en uitbouwen, bijgebouwen of bergingen, luifels, overkappingen, of een dakkapel aan de achterzijde) kan een goede bouwtekening zeer gewenst zijn!

Met een goede bouwtekening is de exacte wijze van uitvoering vastgelegd op papier, evenals materiaalkeuzes en -kwaliteit. Er kunnen tevens meerdere offertes worden opgevraagd bij verschillende aannemers waarbij de prijs is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten en u dus niet voor onverwachte meerwerken komt te staan. Bovendien krijgt u een scherpe concurrerende prijsaanbieding.

Een goede bouwtekening bespaart u dus geld op de totale bouwkosten en voorkomt bovendien onnodige en vaak vervelende discussie over de uit te voeren werkzaamheden!

Waar voldoet een goede bouwtekening aan?
Een goede bouwtekening omvat dus uw bouwwens, welke zowel planalogisch als bouwtechnisch is uitgewerkt. Deze uitwerking is uiteraard sterk afhankelijk van de bouwfase en/of vergunningsvrij bouwen. U zult begrijpen dat een goede bouwtekening voor een vergunningaanvraag meer informatie zal bevatten dan een schetsontwerp of een bouwtekening voor een vergunningsvrije bouw, waarbij alleen de noodzakelijke gegevens zullen worden weergegeven.

Al dan niet noodzakelijk, omvat een goede bouwtekening de volgende aspecten:

 • Situatietekening;

 • Bestaande en gewijzigde plattegronden;

 • Constructieve plattegronden;

 • Bestaande en gewijzigde aanzichten;

 • Bestaande en gewijzigde doorsneden;

 • Principedetails;

Echter ook de nodige informatie ten aanzien van materialen en gemeentelijk en wettelijk gestelde eisen zullen op tekening weergegeven worden om zo compleet mogelijk te zijn. De tekeningen worden uiteraard zorgvuldig met u doorgesproken voordat deze definitief de deur uit gaan.

Producten en Diensten:
Wat betreft het tekenwerk hebben wij ruime ervaring met het maken en verlenen van de volgende producten en/of diensten waar u, al dan niet in combinatie, bij ons voor terecht kunt:

 • Tekenwerkzaamheden t.b.v. een principeverzoek;

 • Ontwerptekeningen;

 • Bouwtekeningen voor uitvoering en/of behorend tot de aanvraag van de omgevingsvergunning;

  (woning, uitbouw, aanbouw, verhogen dak of dakopbouw, gevelwijziging, erker, garage, dakterras, erfscheiding, schuur, bedrijfsgebouw, bedrijfsruimte)

 • Bestektekeningen, welke voldoen aan het bouwbesluit en aan de wettelijk en gemeentelijk gestelde eisen;

 • Werktekeningen, voorzien van alle maatvoeringen t.b.v. uitvoering;

 • Constructieve bestektekeningen;

 • Kozijnenstaat (tekening met alle binnen- en/of buitenkozijnen);

 • Ontruimings- c.q. Vluchtwegplattegronden;

 • Tekening t.b.v. Gebruiksmelding.


Applicatie:
Voor het maken van goede bouwkundige tekeningen maken wij gebruik ven het professionele tekenprogramma Arkey ASD. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt en houdt in zijn tekenmogelijkheden rekening met het Nederlandse bouwbesluit. Het is hiermee het CAD-programma met de meeste gebruikers binnen ons land. Door gebruik te maken van deze applicatie zorgen wij er in ieder geval voor dat de randvoorwaarden voor het maken van een kwalitatief goede bouwtekening aanwezig zijn!