Nieuwbouw en Grote (Ver)bouw

Voor de bepaling van het honorarium bij nieuwbouw en grote bouwwerken en verbouwingen hanteren wij drie verschillende mogelijkheden:
A. Werken op urenbasis
B. Een vooraf bepaald bedrag
C. Een percentage van de bouwkosten


A. Werken op urenbasis
Voor het werken op urenbasis hanteren wij een uurtarief van € 65,00 excl. btw. Uiteraard zullen wij u regelmatig een ´update´ geven over het aantal uren dat in het werk gaat zitten, zodat u goed overzicht houdt over de kosten. Verder doen wij onze opdrachtgevers altijd een scherpe en 'eerlijke' prijs toekomen, waarbij we dus géén onnodige of 'verloren' uren in rekening zullen brengen.

Werken op urenbasis is overigens veel voorkomend bij kleinere werken zoals verbouwingen, principe-aanvragen en kleine renovaties en minder gebruikelijk bij grotere werken. Echter in de beginfase van een groot project wordt er ook op urenbasis gewerkt, omdat er nog geen zicht is op de uiteindelijke kosten. Na de schetsfase wordt dan vaak het definitieve honorarium vastgesteld met methode B of C.


B. Vooraf bepaald bedrag
Indien u het aantrekkelijker vindt om vooraf een vast bedrag vast te stellen voor de totale kosten dan kan dit ook. Naar aanleiding van het oriënterend gesprek waaruit de wensen van u als opdrachtgever blijken, zullen wij u een passende offerte doen toekomen waarin u van ons ook altijd een overzicht van de werkzaamheden krijgt. Indien het werk van grote omvang is zullen wij een vast bedrag vaststellen aan de hand van de inhoud van het bouwwerk. Deze methode is zeer gebruikelijk.


C. Percentage van de bouwkosten
Gekeken zal worden naar de offerte van de aannemer die het werk zal gaan uitvoeren met evt. wijzigingen en aanvullingen. Dit zijn de bouwkosten (excl. btw). Het honorarium voor onze werkzaamheden zal berekend worden naar aanleiding van deze bouwkosten. Nadeel van deze methode is dat pas in een zeer laat stadium onze kosten bekend worden.


Algemene voorwaarden
Alle opdrachten en werkzaamheden worden verricht onder de toepasselijkheid van de DNR 2011; Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.