Ontwerp en Bouwadvies

Onder het ontwerp wordt uiteraard verstaan het vertalen van uw wensen in een passend ontwerp binnen de regelgeving waar u zich helemaal in kunt vinden (zie 'Ontwerpfilosofie'). Naast het ontwerpen zijn wij er ook voor u om u te adviseren in zaken waar u niet of nauwelijks eerder mee in aanraking bent gekomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning, sloopvergunning e.d.), het overleg met diverse partijen (gemeente, constructeur, installateurs ed) en de begeleiding voor en tijdens de bouw. Het adviseren hangt nauw samen met het bouwkundig tekenwerk, de rapporten en aanvragen en met het eventuele bouwtoezicht en/of bouwcontrole.

Al dan niet in combinatie kunt u bij ons terecht voor de volgende producten en/of diensten: 

  • Meedenken en adviseren in ontwerp;
  • Ontwerptekeningen en realiseren principeverzoek;  
  • Toetsing bouwplannen aan regelgeving;
  • Het aanvragen van vergunningen;
  • Beoordelen en controleren meer- en minderwerken en offertes;
  • Het begeleiden van de aanbesteding (prijsopgave aannemers);
  • Bouwcontrole; Naleving van de technische omschrijving en het bouwkundig tekenwerk bij de uitvoering;
  • Het fungeren als aanspreekpunt tussen u als opdrachtgever en de aannemer;
  • Het behartigen van de belangen van u als opdrachtgever tijdens de bouw; 
  • Overleg en afstemming met diverse partijen als aannemer, constructeur, installateurs, gemeente, brandweer en overige externe partijen.