Bouw- of verbouwplannen en goede betaalbare bouwtekeningen en advies nodig? Wij helpen u graag!


Procedure Aanvraag Omgevingsvergunning

Al sinds 2010 is de vergunningsprocedure aanzienlijk gewijzigd door de komst van de omgevingsvergunning, ingegeven door de Wabo. Met deze Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht zijn ruim 25 vergunningen, waaronder bouw-, sloop-, monumenten-, kap- en gebruiksvergunning, vervangen door één omgevingsvergunning. Dit betekent dat er maar één aanvraagformulier ingevuld hoeft te worden en waarbij er ook maar één procedure van bezwaar en beroep zal komen voor de vergunningen die tegelijkertijd zijn aangevraagd. Belanghebbende hebben dus maar één moment om hun zienswijze, inspraak of bezwaar neer te leggen.

Indien er een vergunning aangevraagd dient te worden, is het verplicht om één omgevingsvergunning aan te vragen als er activiteiten uitgevoerd moeten worden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een voorbeeld; voor het verbouwen van een monumentaal pand moet er een omgevingsvergunning aangevraagd voor het monumentale aspect (monumentenvergunning) en voor het verbouwen ervan (bouwvergunning).

Het blijft natuurlijk mogelijk om voor alle activiteiten die u gaat uitvoeren een aparte vergunning aan te vragen. Het nadeel hiervan is dat voor elke 'losse' activiteit een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden met de daarbij behorende vergunningprocedure inclusief inspraak, bezwaar en beroep. Het kan dan zijn dat de ene omgevingsvergunning wel wordt verleend en de andere niet.

Voor het aanvragen in delen bij onlosmakelijke activiteiten biedt de gefaseerde aanvraag uitkomst. Het aanvraagproces wordt opgedeeld in twee fasen en voor elke fase komt een beschikking. De twee beschikkingen vormen samen de omgevingsvergunning voor uw project. Pas zodra er toestemming is voor beide fasen kunnen de activiteiten uitgevoerd worden. Een omgevingsvergunning in fasen kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u verplicht bent om een omgevingsvergunning integraal aan te vragen, omdat u onlosmakelijk verbonden activiteiten wilt uitvoeren. U wilt dan eigenlijk eerst weten of u de omgevingsvergunning voor de milieuactiviteit krijgt, voordat u investeert in het uitwerken van de bouwplannen.

Verder moet er rekening mee gehouden worden dat naast de vergunningen die binnen de Wabo vallen, er nog steeds vergunningen zijn die apart van de omgevingsvergunning aangevraagd dienen te worden. Denk aan de Watervergunning, Flora- en Fauna, maar ook aan bijvoorbeeld ontsluiting van wegen ed.