Bouw- of verbouwplannen en goede betaalbare bouwtekeningen en advies nodig? Wij helpen u graag!


Technische Omschrijving

Ons bureau kan verschillende rapporten voor u verzorgen, waarvan het bestek de meest voorkomende is. Het bestek is een technische omschrijving van het werk, waarin heel gedetailleerd alle zaken zijn omschreven die opgenomen dienen te worden in een offerte van een aannemer. In de omschrijving wordt de gewenste kwaliteit van diverse materialen en producten vastgelegd, alsmede eventuele stelposten voor nog onbekende zaken als bijv. type hang- en sluitwerk of tegelwerken. Daarnaast omvat de omschrijving zaken als verzekering, garantie en duur van het werk, verplichtingen van de verschillende partijen enz. Door de gedetailleerde opbouw van de technische omschrijving zijn de offertes van de aannemers uitstekend te vergelijken en weet u vooraf als opdrachtgever exact wat u krijgt voor welke prijs. (Uiteraard zullen wij u helpen bij het vergelijk.) De technische omschrijving vormt bij de opdracht samen met de bouwtekeningen het contractstuk voor de bouw tussen u als opdrachtgever en de aannemer.

Verder kunnen wij voor u offertes aanvragen van aspecten welke eventueel buiten de technische omschrijving vallen en deze met elkaar vergelijken. Denk aan een keuken, CV- en MV-installatie, evt. elektrische installatie, interieur, stoffering ed.

Natuurlijk is het mogelijk om ook deze zaken binnen de technische omschrijving (en dus binnen de werkzaamheden van de aannemer) te laten vallen om zo alle werkzaamheden binnen de verantwoordelijkheid van de aannemer de leggen. Echter het bespaart u geld wanneer u dit niet doet en alleen de coördinatie / planning met wat hulpwerk opneemt. Dit is zeer gebruikelijk.


Producten en Diensten:

Inclusief de technische omschrijving als hierboven omschreven kunnen wij de volgende rapporten en/of aanvragen voor u verzorgen:
 • Het opstellen en beoordelen van een technische omschrijving (bestek);
 • Aanvragen en beoordelen van diverses offertes en externe onderzoeken;
 • Beoordelen en/of vergelijken van de begroting(en) van de aannemer(s);
 • Het bijwonen van de aanbesteding en hiermee het opstellen van het proces-verbaal van aanbesteding;
 • Het notuleren en uitwerken van eventuele bouwvergaderingen;
 • Het bijwonen van de oplevering en het opstellen van proces-verbaal van oplevering;
 • Het aanvragen de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning, sloopvergunning e.d.);
 • Het opstellen van een bezonningsrapport (schaduwwerking als gevolg van nieuwbouw);
Tevens kunnen wij voor u:
 • Fungeren als aanspreekpunt tussen u als opdrachtgever en de aannemer;
 • Uw belangen als opdrachtgever behartigen tijdens de bouw;
 • Overleg voeren met diverse partijen als, aannemer, constructeur, installateurs, gemeente, brandweer en overige externe partijen.