Bouw- of verbouwplannen en goede betaalbare bouwtekeningen en advies nodig? Wij helpen u graag!


Systeembouw

Indien u het bouwplan wilt laten uitvoeren door een systeembouwer zoals bijvoorbeeld 'Selekthuis' of 'Allure Bouw', dan laten wij hen een prijs maken nadat het principeverzoek is goedgekeurd door de gemeente en verleend is. Zij vragen dan de omgevingsvergunning aan en dragen zorg voor de bouwvoorbereidingsfase met specifiek technische uitwerkingen. Deze manier van werken heeft als voordeel dat we meerdere systeembouwers kunnen vragen zodoende een goede prijs te krijgen. Tevens kunnen wij u als onafhankelijk adviseur bijstaan tijdens het bouwproces. Voor de bepaling van het honorarium tot en met het principeverzoek hanteren we de mogelijkheid tot 'werken op urenbasis' of 'een vooraf vastgesteld bedrag' als omschreven onder 'Nieuwbouw en Grote verbouwingen'. Alle uren daarna, waarbij wij eventueel optreden als onafhankelijk adviseur, worden in rekening gebracht op urenbasis.


Algemene voorwaarden
Alle opdrachten en werkzaamheden worden verricht onder de toepasselijkheid van de DNR 2011; Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.