Bouw- of verbouwplannen en goede betaalbare bouwtekeningen en advies nodig? Wij helpen u graag!


Bouwtoezicht en Bouwcontrole

Bouwtoezicht

Indien gewenst zullen wij bouwcontrole houden op het werk, het zogeheten bouwtoezicht . We zullen de werkzaamheden op de bouw nauwlettend in de gaten houden om er op toe te zien dat hetgeen wat tussen u als opdrachtgever en de aannemer is overeengekomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Bij eventuele problemen zullen wij het aanspreekpunt zijn voor de aannemer en blijven wij uw belangen behartigen. Gemaakte afspraken kunnen bijvoorbeeld vastgelegd worden tijdens een bouwvergadering.

Deze bouwvergaderingen zijn in de regel voor kleinere projecten als een aan- of uitbouw niet noodzakelijk. Hierbij is er sprake van kwaliteitscontrole en geregelde bouwbezoeken. Voor de grotere projecten zijn bouwvergaderingen zeer aan te bevelen, gezien deze bijeenkomsten ijkpunten zijn voor de vordering van de bouw en er exact duidelijkheid bestaat hoe verschillende zaken ervoor staan.

Naast het fungeren als aanspreekpunt kunnen wij ook diverse partijen als aannemer, installateurs, schilder, stoffeerder aansturen om hun werkzaamheden goed in te plannen binnen de totaalplanning. Verder zullen wij u begeleiden bij het uitzoeken van afwerkingen en materialen, zoals bijvoorbeeld het tegelwerk, het type deurbeslag, de wandafwerking ed. en bij de oplevering zullen wij aanwezig zijn om samen met u het werk te controleren en om te controleren of de aannemer daadwerkelijk aan alle verplichtingen heeft voldaan. Als alles daarna in orde is, zit ons werk er op en heeft u een prachtig gebouw, woning, aanbouw of verbouwing!

Bouwcontrole

Naast het toezicht op het werk, zullen wij ook controle houden op tekeningen van externe bureaus. Denk hierbij aan kozijntekeningen die door een timmerfabriek zijn uitgewerkt, maatvoeringstekeningen van materialen en producten als dakplaten, trappen, wanden, ed. en constructietekeningen van alle relevante constructieonderdelen als fundering, vloeren, daken, balken en liggers ed. Ook relevant is de controle op beslissingen van gemeente of brandweer, of rapporten over bouwfysische aspecten. Deze zullen wij kritisch beoordelen om na te gaan of beslissingen en adviezen gerechtvaardigd zijn.

Daarnaast kunnen wij voor u de financiële controle verzorgen. We controleren de begrotingen van de aannemer, maar ook de facturering; Is het werk daadwerkelijk verricht, waarvoor u een factuur heeft ontvangen? Verder controleren we het werk op meer- en minderwerk. Hierbij houden wij scherp in de gaten of meerwerken terecht opgevoerd worden en of er nog eventuele minderwerken van toepassing zijn, welke aannemers wel eens willen 'vergeten'.


Producten en Diensten:
Al dan niet in combinatie kunnen wij u de volgende diensten en/of producten aanbieden:

 • Bouwcontrole op het werk; naleving van de technische omschrijving en het tekenwerk;
 • Financiële controle op begrotingen en meer- en minderwerken;
 • Beoordelen van offertes;
 • Controlewerkzaamheden op tekeningen (zoals kozijntekeningen, constructietekeningen en maatvoeringen);
 • Controle op rapporten en adviezen van derden;
 • Het beleggen van bouwvergaderingen en hier een verslag van opstellen;
 • Het bijwonen van de oplevering en het opstellen van proces-verbaal van oplevering;
 • Het bijwonen van de aanbesteding en het opstellen van het proces-verbaal van aanbesteding;
 • Het fungeren als aanspreekpunt tussen u als opdrachtgever en de aannemer;
 • Het behartigen van de belangen van u als opdrachtgever tijdens de bouw;
 • Overleg en afstemming met diverse partijen als aannemer, constructeur, installateurs, gemeente, brandweer en overige externe partijen.