Bouw- of verbouwplannen en goede betaalbare bouwtekeningen en advies nodig? Wij helpen u graag!


Kleinere (Ver)bouw

Voor de bepaling van het honorarium bij aanbouw, uitbouw, dakopbouw, verbouw, renovatie en overige kleinere bouwwerken hanteren wij twee verschillende mogelijkheden:
A. Werken op urenbasis
B. Een vooraf bepaald bedrag (offerte)

A. Werken op urenbasis
Voor het werken op urenbasis zullen we het werk uitvoeren in regie, waarbij we het werkelijk aantal bestede uren aan het project met u zullen verrekenen. Uiteraard zullen wij u regelmatig een ´update´ geven over het aantal uren dat in het werk gaat zitten, zodat u goed overzicht houdt over de kosten. Verder doen wij onze opdrachtgevers altijd een scherpe en 'eerlijke' prijs toekomen, waarbij we dus géén onnodige of 'verloren' uren in rekening zullen brengen.

B. Vooraf bepaald bedrag (offerte)
Indien u het aantrekkelijker vindt om vooraf een vast bedrag vast te stellen voor de totale kosten dan kan dit ook. Naar aanleiding van het oriënterend gesprek waaruit de wensen van u als opdrachtgever blijken, zullen wij u een passende offerte doen toekomen waarin u van ons ook altijd een overzicht van de werkzaamheden krijgt.
Wij willen altijd graag met u meedenken betreffende kostenbeheersing en proberen de offerte dan ook zo scherp mogelijk te houden.
Deze bepaling van het honorarium is de meest gebruikelijke manier.


Algemene voorwaarden
Alle opdrachten en werkzaamheden worden verricht onder de toepasselijkheid van de DNR 2011; Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.